Palvelut

Uuteen standardiin valmistautuminen

Mitä tämä tarkoittaa minulle, jos olen:

Valmistaja

Jotta kaapeleiden valmistaja voi taata, että tuotteen ominaisuudet vastaavat ilmoitettua suoritustasoa, hänen on uuden standardin mukaan käytettävä riippumatonta elintä testaukseen ja tehdastarkastuksiin. Tuotteeseen saa kiinnittää CE-merkinnän vasta, kun testi on hyväksytty ja suoritustasoilmoitus laadittu. Kaikkiin NKT:n pakkauksiin, jotka CPR kattaa, tulee CE-merkinnän lisäksi CPR-paloluokkamerkintä.

Asiakas

Asiakkaiden, esim. rakennusinsinöörien, arkkitehtien ja suunnittelijoiden, on tunnettava uusi standardi: mitä se koskee, mitkä tuotteet se kattaa ja miten kulloiseenkin rakennusluokkaan oikea kaapeli valitaan.

Tukkumyyjä

Tukkumyyjien on tunnettava uusi standardi ja tiedettävä, mitä se koskee ja mitkä tuotteet se kattaa, ja heillä on oltava oikea valikoima varastossa. Tukkumyyjien katsotaan olevan valmistajia, jos he tuovat ensimmäisinä markkinoille muita kuin eurooppalaisia tuotteita (katso yllä olevat tiedot valmistajille).

Urakoitsija

Urakoitsijoiden on oltava tietoisia muutoksesta ja valittava oikeat kaapelit erittelyjen, piirustusten tai vastaavan dokumentaation perusteella. Kaapeleiden ulkonäkö ja nimi eivät muutu. Tärkeää on tarkistaa, onko kaapelissa CE-merkintä ja onko se oikeassa paloluokassa. Täydelliset tiedot kaapelin palokäyttäytymisestä löytyvät valmistajan verkkosivuilla olevasta suoritustasoilmoituksesta (DoP).
Kaikkiin NKT:n kaapelipakkauksiin tulee CE-merkintä ja merkintä CPR-luokasta.

Etsi lähin yhteys