Beddington / Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta

Etelä-Lontoon energiantoimituksen optimointi

Lontoon eteläosissa sijaitsevan Croydonin ympyränmuotoisen sähköverkon kapasiteetti laajennettiin 275 kV:sta 400 kV:iin. Merkittävä osa tätä laajennussuunnitelmaa oli niin kutsuttu Beddingtonin projekti. Kaapeleita varten porattiin Beddingtonin ja Rowdownin sähköasemien välille 10 km:n mittainen tunneli, läpimitaltaan 3 metriä. Tunneliratkaisulla vältettiin liikenteen häiriintyminen rakennustyön aikana ja mahdolliset ongelmat olemassa olevan maanalaisen infrastruktuurin kanssa samalla kun asennus oli tehokasta. NKT voitti tämän avaimet käteen -kaapeliprojektin sopimuksen, joka kattoi suunnittelutyön sekä kaapelien ja niiden lisävarusteiden valmistuksen. Sopimuksen olennainen osa oli myös paikan päällä tapahtuvaa asennus, lopputestaus ja asiakkaan tekemä projektin hyväksyminen.

Beddingtonin ja Rowdownin sähköasemien välille porattiin 10 kilometrin tunneli läpimitaltaan 3 metriä.

30 km asennettu

400 kV 2 500 mm²:n XLPE-kuparikaapelia, jossa on palonkestävä APL-ulkovaippa

helmikuu 2006 – heinäkuu 2011

National Grid, Englanti

Beddington, UK

 

 

Etsi lähin yhteys