Caithness-Moray-siirtoyhteys, Skotlanti

Sijoittaminen uusiutuvan energian sektoriin on lisääntynyt Skotlannissa merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana. Pohjois-Skotlannin jakeluverkostoa tuleekin vahvistaa huomattavasti uuden tuotantokapasiteetin mahdollistamiseksi ja Ison-Britannian sähkönsaannin varmistamiseksi jatkossa. Caithness-Moray-hanke on SSEN-yhtiön 1,1 miljardin Englannin punnan arvoinen pääomasijoitus Moray Firthin lahden alla sijaitsevaan merenalaiseen kaapeliin, jonka avulla pystytään siirtämään sähköä jopa 1 200 MW. Kyseinen hanke, johon kuuluu myös mantereen nykyisen siirtoverkoston vahvistaminen, on mittavin sijoitus Pohjois-Skotlannin sähköverkkoon 1950-luvun vesivoiman kehittämisen jälkeen.

NKT:llä on merkittävä tehtävä meren- ja maanalaisen suurjännitteisen, kokonaisuudessaan 160 kilometrin pituisen ja 320 kV:n tasasähköyhteyttä käyttävän kaapelijärjestelmän (HVDC) suunnittelussa, valmistamisessa ja asentamisessa. Siirtoyhteys yhdistää Moray Firthin lahden molempien puolien sähköverkot NKT:n tarjoaman maailman johtavan HVDC-kaapelitekniikan avulla, jonka vaikutus maisemaan on erittäin vähäinen.

113 kilometrin mittaisen merenalaisen kaapelijärjestelmän asennus oli ensimmäinen hanke, joka toteutettiin tätä tarkoitusta varten rakennetulla kaapelointialus NKT Victorialla. Alus pystyy kuljettamaan 9 000 tonnin verran voimavirtakaapelia ja sen tarjoamat kaapelointimahdollisuudet ovat huippuluokkaa. Yrityksen meri- ja kaapeliteknologiaosaaminen teki asennusprosessista tehokkaan painottaen kaapeleiden eheyttä ja siten alentaen riskejä. Aluksen dynaaminen paikannus (DP3) sekä kauko-ohjattavat, kameroilla ja kaikuluotaimilla varustetut laitteet mahdollistivat kaapelin tarkan asennuksen kaivantoon. Ensimmäisen asennuksen onnistuminen oli todellinen läpimurto niin hankkeelle kuin yrityksellekin.

Siirtoyhteyden kapasiteetti on 1 200 MW sähköä, mikä vastaa noin kahden miljoonan henkilön sähkönkulutusta.

160 km

Puristettu 320 kV:n HVDC-kaapelijärjestelmä, joka sisältää 2 x 113 kilometriä merenalaista ja 2 x 20 + 2 x 28 kilometriä maanalaista XLPE-kaapelia.

Aloitettu vuonna 2014, asennustyöt käynnissä.

Scottish and Southern Electricity Networks (SSEN)

Moray Firth, Skotlanti

 

 

Etsi lähin yhteys