Corkin satama, Irlanti

Pyhän Patrikin päivä 17.3. on vuoden tärkein päivä Irlannissa. Tuo päivä oli tärkeä myös NKT:lle vuonna 2011. Tuolloin laskettiin ja asennettiin onnistuneesti 4,5 km:n pituinen kaapeliyhteys Glanagown ja Raffeenin sähköasemien välille. Projektin valmisteluun ja suunnitteluun oli aikaa alle vuosi. Corkin satama on yksi maailman suurimmista luonnonsatamista ja se sijaitsee näiden kahden sähköaseman välissä. Kaapeli laskettiin onnistuneesti äärimmäisen vaikeissa ympäristöolosuhteissa vilkkaan laivareitin poikki, mikä on todiste NKT:n osaamisesta ja omistautumisesta asialle.

Avaimet käteen -kaapeliprojektin kehitys projektin suunnittelusta asennukseen asti

4.5 km

22,5 km 220 kV:n yksiytimistä suurjännitemaakaapelia
18 km 220 kV:n yksiytimistä suurjännitemerikaapelia
Päätteet ja suorat liitokset

helmikuu–heinäkuu 2011

ESB Networks, Irlanti

Corki satama, Irlanti

 

 

Etsi lähin yhteys