NAaN, Uusi-Seelanti

Vuonna 2014 NKT sai valmiiksi monimutkaisen, kolme ja puoli vuotta kestäneen projektin, jossa vahvistettiin ja parannettiin Uuden-Seelannin väkirikkaan Aucklandin alueen sähkönsiirtoa. Työn tilaaja oli Uuden-Seelannin sähkönsiirrosta vastaava valtionyhtiö Transpower. Projektiin kuului yhteensä 19 km:n mittaisen, varta vasten tätä projektia kehitetyn maakaapelin toimitus ja asennus. Asennustyö tapahtui haastavissa olosuhteissa, joissa tarvittiin parhaita mahdollisia toimintatapoja erityisesti turvallisuuden ja riskitietoisuuden suhteen. Yksi haasteista oli asennus 9 km:n mittaiseen tunneliin muiden jännitteisten piirien läheisyyteen, sekä asennukset teiden ja siltojen viereen vilkkaassa kaupunkiympäristössä. Merkittävien toiminnallisten, teknisten ja logististen haasteiden lisäksi NKT voitti myös kulttuuriset ja maantieteelliset vaikeudet, joita tähän todella globaaliin projektiin sisältyi – projektiin osallistui henkilöitä Uudesta-Seelannista, Australiasta, monista Euroopan maista ja muista maista ympäri maailmaa.

Yhteensä 19 km:n mittaisen, varta vasten kehitetyn maakaapelin toimitus ja asennus haastavissa olosuhteissa, joissa tarvittiin parhaita mahdollisia toimintatapoja erityisesti turvallisuuden ja riskitietoisuuden suhteen.

19 km asennettu

Yksiytiminen XLPE-esitetty kaapeli, jossa on monisäikeinen kuparijohdin pinta-alaltaan 2 500 mm²

2011–2014

Transpower

Auckland (Uusi-Seelanti)

 

 

Etsi lähin yhteys