Tietoa meistä

Kaksinkertainen sähkönsiirtokapasiteetti pitkillä välimatkoilla

Ennätyksellinen 525 kilovoltin suulakepuristettu HVDC-kaapelijärjestelmä kaksinkertaistaa siirtokapasiteetin pitkillä välimatkoilla vähäisin häviöin. Tällöin sähköverkkoon voidaan integroida enemmän uusiutuvia energialähteitä.

Järjestelmässä hyödynnetään uutta ristisilloitettua polyeteeniä (XLPE) suulakepuristettujen HVDC-kaapelisovellusten eristemateriaalina ja useita äskettäin kehitettyjä lisävarusteita, minkä ansiosta sähkönsiirron jännitetasot voivat olla huomattavasti entistä korkeampia. Kaapelijärjestelmä on suulakepuristettuja kaapelijärjestelmiä koskevien kansainvälisten standardien ja suositusten mukainen, ja sille on tehty mm. laaja arviointi, johon sisältyy tyyppitestejä ja pitkäaikaistestejä.

Tärkeä askel kohti uusiutuvan energian suurempaa hyödyntämistä

525 kilovoltin suulakepuristetun HVDC-kaapelijärjestelmän nimellisteho on jopa 2600 MW, ja se on ihanteellinen aiempaa suurempien sähkövoimamäärien toimitukseen entistä pitemmillä välimatkoilla. Kaapelijärjestelmä on ydinelementti kehitettäessä visiota tasavirtaverkosta, joka pystyy hyödyntämään uusiutuvaa energiaa tehokkaammin.

Suulakepuristetun HVDC-kaapelijärjestelmätekniikan käytöstä on etua, kun tarvitaan tehokasta sähköntoimitusta asuttujen tai ekologisesti herkkien alueiden kautta tai rannikko- tai avomerikohteissa. HVDC-kaapeliyhteydet ovat tulevaisuuden kestävien energiajärjestelmien oleellisia komponentteja, joita tarvitaan suurten sähkömäärien siirtoon erittäin pitkien välimatkojen päähän, esim. mannerten halki ja välillä.

  • Täyttää kansainvälisen Cigré TB 496 -suosituksen mukaiset tekniset ja kaupalliset vaatimukset.
  • Erityisesti suunnitellut tarvikkeet, joissa on hyödynnetty hyväksi todettua tekniikkaa ja innovatiivisia     ratkaisuja, jotka yhdessä suurentavat kapasiteettia
  • 525 kilovoltin suulakepuristettu HVDC-kaapelijärjestelmä tarjoaa 64 prosentin lisäyksen jännitteeseen, mikä mahdollistaa jopa 2,6 gigawatin kapasiteetin.

 

Etsi lähin yhteys