Tietoa meistä
Excellence 2020 logo

Segmenttialoitteet

EXCELLENCE 2020 -strategiaan kuuluu yksityiskohtainen suunnitelma jokaisen menestyshaasteen tukemasta liiketoimintasegmentistä. Segmenteillä on erilaiset laajuudet, toimialat ja kehityspotentiaalit, joten ne vaativat erilaisia strategisia lähestymistapoja, jotka voidaan määritellä kolmeen kategoriaan:

Kehittäminen ja kasvattaminen

Kasvupotentiaalia omaavat kiinnostavat markkinat:

  • Pääpaino innovoimisella ja erilaistumisellaMeri
  • Meripalvelujen ja asiantuntijuuden kehittäminen

 

Merenalaiset suurjännitekaapelit

 

DC-suurjännitekaapelit

Tarvikkeet

Palvelut & asennukset

Kannattavaan kasvuun keskittyminen

Raaka-ainemarkkinoiden pirstominen:

  • Kustannuksiin keskittyminen
  • Tuottaviin asiakkaisiin ja markkinoihin keskittyminen
  • Palvelutason kehittäminen

Asennuskaapelit & pienjännitekaapelit

Keskijännitekaapelit

Parantaminen

Uudelleenjärjestelyä kaipaavat markkinat, joihin NKT uskoo:

  • Myyntiosaamisen kehittäminen & tuotepuutteiden korjaaminen
  • Toimintamallin korjaaminen ja kustannusten leikkaaminen

AC-suurjännitekaapelit

 

Rautatiet

values

Arvot

Arvomme määrittävät, millä tavoin pyrimme tavoitteeseemme.

must win battles

Menestyshaasteet

Tärkeimmät haasteemme strategisten tavoitteidemme saavuttamisen kannalta.

Etsi lähin yhteys