NKT toimittaa kaapelit Luoteis-Vantaan kaapelointihankkeeseen

Vantaan Energia Sähköverkot Oy aloitti elokuussa 2018 mittavat maakaapelointityöt Luoteis-Vantaalla, Suur-Kivistön alueen pohjoisosissa. Kyseessä on hyvin laaja haja-asutusalue. Työhön on varattu aikaa noin 8–9 vuotta, jonka kuluessa alueelle rakennetaan uutta maakaapelia noin 200 kilometriä.

NKT toimittaa projektin ensimmäiseen vaiheeseen pien- ja keskijännitekaapelit: AHXAMK-W 20 kV -maakaapelia sekä AXMK- ja MCMK 1 kV -maakaapelia eri poikkipinnoilla. Hankkeen urakoinnista vastaa Exsane Oy.

Projekti hyvässä vauhdissa

Exsanelle kohde on ensimmäinen maakaapelointihanke Vantaan Energia Sähköverkot Oy:lle. Lokakuussa 2018 projektin ensimmäisen osion kaapelit on kaivettu maahan ja käyttöönottovaihe on menossa. “Projekti on käynnistynyt hyvin ja olemme aikataulussa etenemisen suhteen”, toteaa Exsanen projektivastaava Joakim Engström.
 
Vantaan Energialta kerrotaan, että suurin osa alueen kaivutöistä pystytään tekemään teiden varsilla, missä kaivaminen on helppoa ja nopeaa, mutta matkalle mahtuu myös alueita, joissa  kaivetaan pelloilla ja metsissä. Kaivutyöt pyritään sijoittamaan siten, että niistä on liikenteelle ja asukkaille mahdollisimman vähän haittaa. Engström sanoo, että alueen asukkaiden reklamaatioilta onkin vältytty.

Suomen olosuhteisiin kehitetyt kaapelit

Hanke on Exsanelle ensimmäinen, joka toteutetaan NKT:n kaapeleilla. “NKT on tunnettu kaapelivalmistaja ja nyt, kun he toivat markkinoille Suomen olosuhteisiin hyväksytyn AHXAMK-W-keskijännitekaapelin, lähdimme projektiin heidän kanssaan”, Engström kertoo. “Yhteistyö NKT:n kanssa on sujunut hyvin, ja toimitukset ovat olleet täsmällisiä”, hän jatkaa.

NKT:n Sales Manager Sami Muranen kertoo yhteistyön toimivan hyvin myös NKT:n näkökulmasta. ”Exsane on ketterä toimija, jonka kanssa on helppo tehdä esimerkiksi teknistä yhteistyötä eri kaapeleiden käyttökohteiden suhteen.”

”Luoteis-Vantaan maakaapelointi turvaa häiriötöntä sähkönjakelua laajalla haja-asutusalueella, ja NKT:n Suomen vaativiin olosuhteisiin kehitetyt, kestävät kaapelit takaavat omalta osaltaan luotettavan sähkönjakelun”, Muranen toteaa.  

Lisätietoja:
Sami Muranen, Sales Manager
+358 40 665 2802
sami.muranen@nkt.com

Etsi lähin yhteys