NKT kehittää parhaillaan maailman pisimmän suprajohtavan virtakaapelin prototyyppiä

28.10.2020

Stadtwerke München Infrastruktur on nyt käynnistänyt ”SuperLink”-projektin kehittämisen ensimmäisen vaiheen. Sen valmistuttua käytössä tulee olemaan pisin koskaan toteutettu suprajohtava kaapelilinja. NKT on yksi innovatiivisen projektin kehittämisvaiheen tärkeimmistä kumppaneista.

Superconductor superlink

Saatuaan luvan SuperLink-hankkeen käynnistämiseen NKT ja kuusi muuta yhteistyökumppania aloittavat nyt Münchenin kaupungille suunniteltavan suprajohtavan virtakaapeliteknologian prototyypin kehittämisen. SuperLink on tulevaisuuteen suuntautuva hanke. Kun teknologia on kehitetty ja hanke on kilpailutettu, on tarkoitus toteuttaa 12 kilometriä pitkä maanalainen voimalinja, joka tulee olemaan maailman pisin suprajohtava virtakaapeliratkaisu. Kunnianhimoinen hanke on NKT:n mielestä tärkeä osoitus suprajohtavien virtakaapeleiden tulevaisuuspotentiaalista.

- Olemme ylpeitä voidessamme osallistua SuperLink-hankkeen kehittelyn alkuvaiheisiin. Stadtwerke München ja Stadtwerke München Infrastruktur ottavat hankkeen myötä merkittävän askeleen suprajohtavien virtakaapeleiden käytössä. On tärkeää jatkaa uusiutuvien energialähteiden käyttöön tähtäävien ratkaisujen kehittämistä ja tukea Saksan energiakäännettä. NKT:n mielestä suprajohtavat virtakaapelit turvaavat tulevaisuudessa osaltaan puhtaan energian optimoidun käytön Münchenin kokoisissa suurissa kaupungeissa, toteaa NKT:n teknologiajohtaja Anders Jensen.

NKT käynnistää tiiviissä yhteistyössä muiden hankkeeseen osallistuvien kumppanien Linde plc:n, THEVA:n, South Westphalia University of Applied Sciences (FH-SWF) -yliopiston, Stadtwerke München Infrastruktur -sähkölaitoksen, Karlsruhe Institute of Technology (KIT) -instituutin ja Stadtwerke München -sähkölaitoksen kanssa korkean lämpötilan suprajohtimiin perustuvan teknologian kehittämisen Stadtwerke München Infrastruktur -sähkölaitokselle, joka on Stadtwerke München -sähkölaitoksen tytäryhtiö.

Suprajohtimet vastaavat globaaleihin haasteisiin

1,5 miljoonan asukkaan München on sopiva kaupunki kaupunkialueiden sähköverkkojen laajentamiseksi käytettävien suprajohtavien virtakaapeleiden tarjoamien mahdollisuuksien kehittämiseen ja reaaliaikaiseen testaamiseen. Isot kaupungit ympäri maailmaa kohtaavat samat haasteet: väestön määrän kasvu lisää vihreän sähkön kysyntää. Kysynnän kasvu puolestaan on haastavaa olemassa olevien sähköverkkojen kapasiteetille.

- SuperLink on Stadtwerke München -sähkölaitoksen tarpeisiin mukautettu hankekohtainen ratkaisu. Toivomme pystyvämme osoittamaan teknologian kaupallisen kannattavuuden tilanteessa, jossa sähköverkko ylikuormittuu kaupungistumisen ja lisääntyvän sähköistymisen vaikutuksesta ja uusiutuvien energialähteiden lisäämisestä energialähteiden yhdistelmään. Suprajohtavat virtakaapelit mahdollistavat sähköverkon laajentamisen riskialttiille alueille ilman, että joudutaan kaivamaan puolet kaupungista, sanoo NKT:n teknologiajohtaja Anders Jensen.

Suprajohtavat virtakaapelit ovat perinteiseen kaapeliteknologiaan verrattuna äärimmäisen kompakteja, ja niistä voi korkean teho-koko-suhteen ansiosta muodostua keskeinen uusiutuvan energian siirtämisen mahdollistava tekijä kaupunkialueilla. SuperLinkin tehon odotetaan olevan 500 MW. SuperLink on tarkoitus asentaa Müncheniin kahden syöttöaseman välille ja asennukseen käytetään olemassa olevia kanavia, jotta rakennustyöt saadaan pidettyä minimissä.

Suprajohtavat virtakaapelit mahdollistavat suurten sähkömäärien tehotiheän siirron. Kaapelin rakenne on erittäin kompakti. 

  • SuperLinkin pituuden kaavaillaan olevan 12 km, tehon 500 MW ja jännitealueen 110 kV
  • SuperLink on tarkoitus asentaa olemassa oleviin kanaviin, jotta rakennustyöt saadaan pidettyä minimissä
  • SuperLink toimittaa suuria tehomääriä kapean käytävän kautta Münchenin keskustaan
  • Suprajohtava kaapeli jäähdytetään suljetussa kierrossa 200 miinusasteeseen typellä, joka on ympäristölle vaaraton jäähdytysaine.
  • Redundanteilla varajäähdyttimillä varustettu jäähdytysjärjestelmä tulee olemaan järjestelmän olennainen osa.

Pelle Fischer-Nielsen

External Communications Officer

Pelle Fischer Nielsen

Seuraa meitä

Oikeudenmukainen, kestävä - ja vastuullinen

  • europacable Logo
  • ecovadis Logo
  • UN Global Compact

Loading...