Palvelut

Paloluokat

Kaapeleiden aiemmat paloluokat korvataan uusilla luokituksilla standardin EN 50575 mukaisesti. EN 50575 kokoaa yhteen standardeja useiden parametrien testausta varten, mikä tarkoittaa sitä, että kaapeleista testataan energiasisältö, palon levittäminen, savu, happamuus, lämmönluovutus ja pisaroiden muodostus (palavat muovipisarat, jotka levittävät paloa), kun vanhat luokat kattoivat vain palon levittämisen.

Uusia luokkia on seitsemän

Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca ja Fca. Aca-luokkaan kuuluvat palamattomat tuotteet, kuten keraamisesti eristetyt kaapelit. B1ca edustaa palavien kaapeleiden ylintä luokkaa. Luokat B2ca ja Cca vastaavat kaapeleita, jotka levittävät paloa jossain määrin. Dca vastaa normaalin puun palo-ominaisuuksia, ja Eca koostuu kaapeleista, jotka ovat palamista hidastavia pienille liekeille, mutta joilla ei ole määritettyjä lämmön- ja savuntuotantotasoja. Fca tarkoittaa sitä, että palo-ominaisuuksia ei ole määritetty.

Valitse oikea kaapeli

Jokainen maa päättää paloluokkatason, jota asennuksen on noudatettava.

PVC, halogeenittomuus ja CPR

CPR ei edellytä halogeenittomuutta. Kuitenkin paloturvallisuudesta puhuttaessa tärkein ero halogeenittoman ja PVC-kaapelin välillä on se, että halogeeniton kaapeli muodostaa palaessaan huomattavasti vähemmän haitallisia aineita ja kaasuja. Savunmuodostus ja myrkyllisten hiukkasten levittäminen ovat kaksi uuden standardin kriteereistä, mikä tarkoittaa sitä, että halogeenittomat kaapelit täyttävät uudet vaatimukset todennäköisemmin.

Etsi lähin yhteys