Palvelut

Go Green Score

Nykyään kestävä kehitys ja ympäristökuormituksen vähentäminen ovat ensiarvoisia kriteerejä energiahuollon alalla.  Tämä ei koske ainoastaan energiantuotantoa, vaan myös energiahuoltoa sähköverkon kautta.


NKT:n Go Green Score on ainutlaatuinen lähestymistapa, jonka avulla asiakkaat pystyvät arvioimaan ja vertailemaan objektiivisesti suurjännitekaapeliprojektien kestävyyttä. Go Green -mittaus ottaa lisäksi huomioon myös projektin kokonaiskustannukset. Näin pystymme tarjoamaan tarkoituksenmukaisen kaapelijärjestelmäratkaisujen arviointityökalun, jotta asiakkaamme saavat parhaan mahdollisen hyödyn.

Miten Go Green Score toimii?

Lyhyesti sanottuna Go Green Scoressa on monia eri parametreja tiivistettyinä yhdeksi ainoaksi numeroarvoksi, mikä mahdollistaa kaapeliratkaisujen nopean vertailun.

Parametreja ovat mm. CO2-päästöt, vaikutus savusumun ja happosateiden muodostumiseen, vedenkulutus, maankäyttö sekä liikenteen vaikeuttaminen ja sähkömagneettiset kentät.

Niitä tarkastellaan kaapelijärjestelmän koko elinkaaren ajalta elinkaarianalyysin, LCA:n, keinoin.

Go Green Scoren lisäksi pystymme tarjoamaan myös kokonaisvaltaisen näkemyksen kustannuksista. Siinä arvioimme projektin kokonaiskustannukset koko sen elinkaaren ajalta käyttäen TCO-menetelmää (Total Cost of Ownership, eli omistuksesta aiheutuvat kokonaiskustannukset).

Kuinka objektiivinen Go Green Score on?

Go Green Scoren laskentaan käytettävä menetelmä on DEKRAN sertifioima. DEKRA on Saksan suurin tekninen tarkastusyhtiö, jolla on tätä kirjoitettaessa yli 35 000 työntekijää. Se kuuluu maailman johtaviin teknisiin tarkastusviranomaisiin. Niinpä pystymme varmistamaan tarkat ja objektiiviset mittaukset, jotka perustuvat puolueettomiin, itsenäisiin ja luotettaviin lukuihin.

Miten luomme arvoa?

Jokainen hanke on erilainen. Tekemämme lupaus on kuitenkin aina samanlainen: Go Green on erinomainen, älykäs ja kestävä kaapeliratkaisu, joka toteutetaan juuri sinun tarpeidesi mukaisesti.

NKT:n Go Green -ratkaisun avulla pystyt käyttämään resurssisi mahdollisimman tehokkaasti rasittamatta tarpeettomasti ympäristöä, budjettiasi ja yritystäsi. Tämä saavutetaan sekä vähentämällä CO2-päästöt ja sähkömagneettinen säteily minimiin että optimoimalla riskienhallinta, vähentämällä kaivamista ja minimoimalla asennustyön väestölle aiheuttamat häiriöt.

Myös Go Green -ratkaisun omistamisesta aiheutuvat kokonaiskustannukset ovat huomattavasti pienemmät kuin perinteisten ratkaisujen. Tämä taloudellisten ja ekologisten hyötyjen yhdistelmä sekä varmistaa projektisi onnistumisen että selittää jokaisen Go Green -ratkaisun paremmuuden.

Lisätietoja

Etsi lähin yhteys