Yhteystiedot
Katso oman alueesi NKT:n yhteyshenkilöt tästä.
Accessories project in Tirol

Vastuullinen liiketoiminta

Globaali ajattelutapa ja vastuullinen liiketoiminta ovat NKT:lla avainasemassa. Olemme sitoutuneet varmistamaan, että meillä on käytössä asianmukainen hallinnointitapa sekä tarvittavat prosessit, säännöt ja toimintaperiaatteet.

Hallinnointi - eettisyys ja sääntöjen noudattaminen

NKT:n eettinen ja vaatimustenmukaisuus -ryhmä valvoo koko NKT-konsernissa toimivan eettisen ja vaatimustenmukaisuus -ohjelmamme kehittämistä ja toteuttamista. Viime kädessä näiden noudattamista valvoo tarkastusvaliokunta hallituksen puolesta. Tämä Ethics & Compliance -ryhmä tekee yhteistyötä Financial Compliance -ryhmän kanssa sisäisen valvonnan toteuttamisessa. Näin voimme tehostaa toimia mahdollisten sääntöjen noudattamiseen liittyvien ongelmien havaitsemiseksi.

Vaatimustenmukaisuuslautakunta

Image of responsible business
Hyvä hallinto- ja ohjausjärjestelmä on NKT:n pysyvä painopistealue. Se on viime kädessä ankkuroitu NKT-konsernin hallitukseen. Lisätietoja omistajaohjauksesta täällä.
Two business colleagues having unformal meeting in hallway

Ilmiantajan vihjelinja

Käytössämme on ilmiantolinja, jota sekä työntekijät että ulkoiset sidosryhmät voivat käyttää ilmoittaakseen epäeettistä käytöstä koskevista huolenaiheistaan. Työntekijöitämme kannustetaan puhumaan huolistaan, tämän mahdollistamiseksi meillä on myös selkeä vastatoimet kieltävä käytäntöpolitiikka.

Vientivalvonta ja pakotteita koskeva lainsäädäntö

Maailmanlaajuisena yrityksenä noudatamme sekä kansallista että kansainvälistä kaupan valvontaa, mukaan lukien talouspakotteita ja vientiin liittyvää valvontaa. Vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi meillä on vahva vaatimustenmukaisuusohjelma. Kaikki asiaankuuluvat liikekumppanit tarkastetaan sen varmistamiseksi, että heihin ei kohdistu sovellettavia pakotteita tai muita asiaan liittyviä rajoituksia. Kaikki liiketoimet lopetetaan välittömästi, jos näin on. Vaikka toimimme pääasiassa maissa, joissa pakotteiden ja kaupan valvonnan riski on vähäinen, on aihepiiri jatkuvan seurannan alla.

Maailmanlaajuisena yrityksenä vientivalvonnan ja pakotteita koskevien säännösten noudattaminen on keskeistä toiminnallemme, ja niiden noudattamista valvotaan tarkasti.

— Michael Stagelund Hvidt, Ethics & Compliance

Vastuullinen verotus

NKT on vastuullinen veronmaksaja. Veroraportointimme perustuu vastuullisuuteen, avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen kaikessa veroihin liittyvässä raportoinnissa ja verosäännösten noudattamisessa riippumatta siitä, missä yhtiö ja sen tytäryhtiöt toimivat. Olemme sitoutuneet työskentelemään asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa avoimuuden edistämiseksi ja tehokkaiden verojärjestelmien kehittämiseksi. Lisäksi noudatamme hyvän hallintotavan suosituksia veroasioissa maissa, joissa NKT:n tytäryhtiöt sijaitsevat.

Ihmis- ja työoikeudet

YK:n Global Compact -aloitteen allekirjoittajana olemme sitoutuneet noudattamaan kaikkia ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen artikloja. Kunnioitamme ja noudatamme paikallista työlainsäädäntöä ja tuemme yhdistymisvapautta. Kaikilla työntekijöillämme on paikallisten lakien ja määräysten mukaiset työsopimukset.

Toimitusten Due Diligence

Due Diligence -tarkistus sisältää NKT:lla toimittajan kelpuuttamisen, vaatimustenmukaisuuden ja taloudellisten riskien tarkastelun sekä tarvittaessa toimittajan auditoinnin. Toimittajien Due Diligence on voimassa kaksi vuotta, minkä jälkeen se on suoritettava uudelleen. Lisäksi NKT-konsernin hankintayksikkö tekee vuosittain toimittajariskinarvioinnin. Näin tehdään myös silloin, jos toimittaja toimii korkean riskin maassa. Toimittajariskin arvioinnin tulokset otetaan huomioon toimittajien segmentoinnissa. Toimittajien segmentoinnissa toimittajat asetetaan tärkeysjärjestykseen strategisen merkityksensä perusteella ottaen huomioon arvo- ja riskiparametrit. Kaikki A&B-toimittajat on kelpuutettava. Tätä prosessia ohjaa ja siitä raportoi hankintaprosessin ja -järjestelmän johtaja.
 
Tee graafinen kuva toimitusten due diligence -prosessista.
  • Osana kelpuuttamisprosessia toimittajat täyttävät itsearviointilomakkeen, joka sisältää terveyteen, turvallisuuteen, laatuun, ihmisoikeuksiin, ilmastoon ja ympäristöön liittyviä muuttujia. Toimittajien on myös vahvistettava noudattavansa NKT:n toimintatapoja.
  • Lisäksi kyselylomakkeessa vaaditaan toimittajia vahvistamaan REACH-asetuksen (kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset) noudattaminen. Lisäksi toimittajien on noudatettava Responsible Mineral Initiative (RMI) -aloitetta. Jos NKT:lle toimitetut materiaalit sisältävät tantaalia, tinaa, volframia tai kultaa, on täytettävä Conflict Mineral Reporting Template (CMRT)
  • Vaatimusten noudattamiseen liittyvien riskien arvioinnissa käytetään seulonta- ja seurantatyökalua. Sen avulla toimittajat tarkistetaan muun muassa pakoteluetteloiden, tarkkailulistojen ja mustien listojen, poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden (PEP) ja epäsuotuisien tiedotusvälineiden suhteen.
  • Jos raportti osoittaa, että toimittaja ei ole vaatimusten mukainen, yhteistyön laajuus on tarkistettava ja dokumentoitava NKT:n Compliance-toiminnolle. Lisäksi arvioidaan toimittajan taloudellinen vakaus.
  • Toimittajatiedot varmistetaan paikan päällä suoritettavalla toimittajien tarkastuksella, joka priorisoidaan toimittajien strategisen merkityksen, riskien ja laatuparametrien perusteella.
NKT tekee vuonna 2023 raaka-aineiden toimitusketjun riskikartoituksen. Tulosten avulla voidaan priorisoida korkean riskin materiaalit ja luoda läpinäkyvyyttä alkuperän sekä ympäristö- ja sosiaalisten riskien osalta.

Hallintorakenne

Tunnistamme selkeän hallintotavan tärkeyden. Sen avulla varmistetaan kestävän kehityksen sisällyttäminen yrityksen toimintaan. 
Selkeä hallinto auttaa varmistamaan, että päätökset tehdään asianmukaisella tasolla, että kestävyys asetetaan etusijalle ja sovitetaan yhteen liiketoimintaohjelman kanssa ja että sitoutuminen kestävyyteen otetaan huomioon koko organisaatiossa. 
Perustimme 2022 ESG-valiokunnan hallitukseen. Sen tehtävänä on valmistella yksinomaan päätöksiä, jotka hallitus tekee täyttääkseen vastuunsa asiaankuuluvien ESG-politiikkojen, -strategioiden ja -ohjelmien valvonnassa.

Politiikat

Meillä on käytössämme yrityskäytännöt ja -säännöt, jotka ohjaavat NKT:n, työntekijöidemme ja liikekumppaneidemme noudattamista asiaankuuluvien säännösten, lakien ja käytännesääntöjemme mukaisesti.

NKT Uutiskirje

Haluatko pysyä ajan tasalla? Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi säännöllisiä uutisia trendeistä, tuotteista ja tapahtumista.

Seuraa meitä

Oikeudenmukainen, kestävä - ja vastuullinen
  • Image of europacable logo
  • Image of ecovadis logo
  • Image of Endorser Logo
  • 01_Copper Mark_logo_RGB_Primary.png
Loading...