Tietoa meistä

Yrityksen yhteiskuntavastuun merkitys NKT:lle

NKT:llä yrityksen yhteiskuntavastuu (Corporate Social Responsibility, CSR) on osa kaikkea, mitä teemme. Olemme harjoittaneet liiketoimintaamme arvojemme mukaisesti jo useiden vuosien ajan.

Oikeudenmukaisuus, kestävyys ja vastuullisuus

NKT on laatinut kirjalliset eettiset ohjeet ja hyvän liiketoimintatavan, jotka ilmaisevat koko konsernin kattavaa sitoutumista näiden tiukkojen eettisten standardien noudattamiseen. Raportoimme säännöllisesti yhteiskuntavastuuseen liittyvistä toimenpiteistämme Global Reporting Initiative -aloitteen (GRI) kautta. Teemme tämän, jotta toimintamme ja tavat, joilla tuotamme arvoa, olisivat täysin läpinäkyviä.

Raportti sisältää suorituskykymittarit (Key Performance Indicators, KPI), joihin kuuluvat työtapaturmat, hiilidioksidipäästöt, materiaalien hyödyntäminen, ympäristöön liittyvät tapahtumat ja korruptionvastaisen toimintatavan noudattaminen.

Sustainability report 2019

Sustainability report 2018

Sitoumuksemme mukaisesti toimiminen

Kuulumme YK:n Global Compact -aloitteeseen ja noudatamme tiukkoja ihmisoikeuksiin, työoikeuksiin, korruption vastaisuuteen ja ympäristönsuojeluun liittyviä standardeja.

Katso lisätietoja vuosittaisesta yritysvastuuta koskevasta lausunnostamme.

Vastuualueemme

Hallinto

Hallinnointikoodi on ollut osa NKT:n arvoja koko yrityksen lähes 120-vuotisen historian ajan.

Yhteiskunta

YK:n Global Compact -aloitteen allekirjoittaneena uskomme, että terveellinen, turvallinen, luotettava ja monimuotoinen työympäristö on jatkuvan kasvumme perusta.

Ympäristö

Ympäristöstä huolehtiminen nyt ja tulevaisuudessa on oleellinen osa NKT:n liiketoimintaa.

Laatu

Toimintamme tulee aina vastata asiakkaidemme, sidosryhmiemme sekä yrityksemme standardeja ja ohjeita.

Turvallisuus

Turvallinen ja terveellinen työympäristö on ydinarvomme ja olennainen osa uutta EXCELLENCE 2020 -liiketoimintastrategiaamme.

Tietoturva

Tietoturva on NKT:lle erittäin tärkeä asia, ja yhtenäisen johtamisjärjestelmämme kautta tuemme organisaation järjestelmällistä toimintaa.

Vaatimustenmukaisuus

Europacablen jäsenenä ja vastuullisena kaapelivalmistajana NKT on allekirjoittanut Europacable Industry Charter -asiakirjan.

Strategia, Visio & Päämäärä

Strategiamme, visiomme ja päämäärämme ovat menestyksemme kulmakiviä

Lue lisää

Arvot

Strategiamme, visiomme ja päämäärämme ovat menestyksemme kulmakiviä

Lue lisää

Whistleblower Hotline

Halukkuutesi ilmiantaa epäeettinen käyttäytyminen on tärkeää NKT:lle. Siksi suosittelemme työntekijöiden ja hallituksen jäsenten, asiakkaiden, toimittajien, yhteistyökumppaneiden, liikekumppaneiden ja muiden NKT:hen liittyvien henkilöiden esittävän huolensa havaitsemastaan epäeettisestä käyttäytymisestä.

Ilmoita huolesi Whistleblower Hotline -palveluun: klikkaa tästä ottaaksesi yhteyttä Whistleblower Hotlineen. Voit tehdä ilmoituksen joko verkossa tai puhelimitse.

Sivustoa ylläpitää LRN, kolmannen osapuolen tarjoaja. Se ei ole hätäpalvelu, ja sitä tulee käyttää seuraavanlaisissa raportoinneissa:

  • Vakava talousrikollisuus
  • Vakava ympäristö-, terveys- ja / tai turvallisuusmääräysten rikkominen
  • Vakavat rikokset, jotka kohdistuvat työntekijään tai liikekumppaniin
Etsi lähin yhteys