Tietoa meistä

Hyvä liiketoimintatapa

Työntekijät

Hyvä liiketoimintatapa määrittää periaatteet, joiden mukaisesti toimimme. Se myös ohjaa suhtautumistamme liiketoiminnan lahjomattomuuteen, korruption vastaisuuteen, ympäristönsuojeluun, tietoturvan varmistamiseen ja työoikeuksiin.

Hyvä liiketoimintatapa määrittää toiminnan ja vastuun vähimmäisstandardit, joita kaikkien NKT:llä tulee noudattaa. Hyvä liiketoimintatapa ohjeistaa työntekijöitä, miten näiden tulee ja ei tule toimia erilaisissa tilanteissa. Tähän kuuluu myös sekä muiden työntekijöiden että yrityksen ulkopuolisten henkilöiden kanssa toimiminen aina ammattimaisella, kunnioittavalla ja rehellisellä tavalla. Kaikkien työntekijöidemme tulee noudattaa hyvää liiketoimintatapaa.

Toimittajat ja liikekumppanit

NKT odottaa, että sen toimittajat ja liikekumppanit, jotka toimivat NKT:n edustajina tai joiden kanssa NKT tekee yhteistyötä (edustajat, jakelijat, urakoitsijat, konsultit, yhteishankekumppanit ja muut liikekumppanit), noudattavat NKT:n hyvän liiketoimintatavan periaatteita tai määrittävät omat hyvän liiketoimintatavan periaatteet, joiden sisältö vastaa NKT:n hyvän liiketoimintatavan sisältöä ja siinä määriteltyjä standardeja tai ylittää ne.

NKT on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen ja odottaa toimittajiensa noudattavan tämän aloitteen periaatteita.

Hyvä liiketoimintatapa (englanniksi)

Etsi lähin yhteys