Tietoa meistä

Tietoturvavastuu

Me NKT:lla ymmärrämme tietojen salassapidon tärkeyden, ja toteutamme sen yhtenäisen johtamisjärjestelmämme kautta. Sen avulla pystymme järjestelmällisellä tavalla varmistamaan, että täytämme kaikkien asiakkaidemme ja sidosryhmiemme vaatimukset.

Ulkoisia turvajärjestelmiä koskevien jatkuvien muutosten sekä teknologian vanhenemisuhan ja kehittymisen seurauksena organisaation tietoturvaan kohdistuu merkittävä riski. Tästä syystä pyrimme aktiivisesti varmistamaan, että pysymme ajan tasalla nopeasti muuttuvista tietoturvavaatimuksista, että käytössämme on tiukka turvajärjestelmä kaikissa toimipaikoissamme ja että tietojärjestelmissämme on valvontajärjestelmät. Näiden toimenpiteiden avulla pyrimme varmistamaan omiemme ja tärkeiden asiakkaidemme tietojen suojauksen.


Tietoturvan arviointi

Tietoturvan hallinnointijärjestelmän (Information Security Management System, ISMS) tietoturvan arviointimenetelmät vanhenevat teknologian kehittyessä ja uusien uhkien ja haavoittuvuuksien ilmetessä. Jatkuva organisaation tuotteiden, palveluiden, menetelmien ja teknologian arviointi tietoturvan kannalta on oleellista tehokkaan ISMS-järjestelmän ylläpitämiseksi. NKT valvoo ja varmistaa oman ja asiakkaiden fyysisen omaisuuden ja tietojen turvallisuuden.

Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT)

11.9.2001 Yhdysvalloissa tapahtuneen traagisen terrori-iskun jälkeen terrorismin vastaisesta taistelusta tuli Yhdysvaltojen tulli- ja rajavartiolaitoksen ensisijainen prioriteetti. Näin on edelleen, sillä terrorismin uhka on yhä voimakas.

Yhdysvaltojen tulli- ja rajavartiolaitoksen kanssa tehtävän yhteistyön kautta ja toimimalla kotimaan turvallisuudesta vastaavan Homeland Security -viraston tukena NKT on asiantuntija-asemassa Yhdysvaltojen kansainvälisen hankinnan turvaamisessa.

C-TPAT:n tavoitteet ovat yhtenevät NKT:n ISMS-järjestelmän kanssa:

• Sen varmistaminen, että yhteistyökumppanit parantavat toimitusketjujensa tietoturvaa C-TPAT:n tietoturvaa koskevien kriteerien mukaisesti.

• Kannustimien ja etujen tarjoaminen, mukaan lukien C-TPAT-yhteistyökumppaneiden lähetysten nopeutettu käsittely.

• Perusperiaatteiden kansainvälistäminen yhteistyön ja koordinoinnin kautta kansainvälisessä yhteisössä.

• C-TPAT-ohjelman hallinnoinnin parantaminen.

Etsi lähin yhteys