Tietoa meistä

Turvallisuusvastuu

NKT on aina korostanut turvallisen, varman ja miellyttävän työympäristön tarjoamista kaikille työntekijöillemme. Uskomme, että tämä ei ole pelkästään luontaisesti toivottava pyrkimys, vaan että se myös auttaa meitä saavuttamaan tavoitteemme sekä erinomaisen laadun ja tuottavuuden.

Otimme vuonna 2015 käyttöön Excellence 2020 -strategian, jonka tarkoituksena on korostaa yhä voimakkaammin turvallisen työpaikan tarjoamista työntekijöillemme pitkän aikavälin tavoitteidemme saavuttamiseksi. Näitä ovat alan korkeimpien standardien täyttäminen ja työtapaturmien poistaminen kokonaan.

Työturvallisuutta koskeva yrityskulttuuri

NKT:lla on palava kiinnostus vahvistaa turvallista työkulttuuria. Hyödynnämme työntekijöidemme luovuutta ja otamme huomioon heidän ajatuksensa turvallisuutta koskevien prosessien parantamiseksi. NKT edistää terveellistä, turvallista ja ympäristöystävällistä elämäntapaa nykyisen työterveystilanteen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Haluamme ylittää nykyiset vaatimukset silloin, kun näemme mahdollisuuksia vaarojen poistamiseen.

Turvallisuuden kehittämiseksi olemme aloittaneet yhteistyön johtavan turvallisuuden hallinnan yrityksen kanssa. Käynnistimme STOP-tarkastukset, joissa hyödynnetään DuPontin huippuluokkaista turvallisuusohjelmaa. Siinä työntekijät organisaation eri tasoilta käyvät säännöllistä keskustelua turvallisuudesta tietoisuuden lisäämiseksi ja piilevien vaarojen havaitsemiseksi.

Safety Buddy

Työturvallisuutta koskevan yrityskulttuurimme kehittämiseksi yksi työntekijöiden keskuudestaan äänestämä työntekijä palkitaan vuosittain Safety Buddy -palkinnolla. Palkinto on tunnustus erinomaisesta saavutuksesta työturvallisuuden kehittämisessä ja ylläpitämisessä kautta koko työyhteisömme.

Safety Excellence Award

Työturvallisuuteen liittyvän Safety Excellence Award -palkintomme avulla voimme kannustaa ja palkita työntekijöitämme turvallisuuteen liittyvien parhaiden käytäntöjemme edistämisestä toimipaikoissamme. Palkinnon avulla olemme käynnistäneet uusia hankkeita ja kehitystoimenpiteitä, joiden tavoitteena on nostaa yrityksemme työturvallisuus korkeimmalle mahdolliselle tasolle ja poistaa mahdolliset vaaratekijät.

Ensimmäinen palkinto johti yli 20 turvallisuuteen liittyvän ohjelman kehittämiseen, jotka toteutettiin useissa sivuliikkeissämme.

Tapaturmien ehkäiseminen

Näiden pyrkimysten, aloitteiden ja ohjelmien ansiosta tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti on vähentynyt jatkuvasti. Vuodesta 2013 saakka määrä on vähentynyt vaikuttavat 49 prosenttia 4,8 tapaturmaan vuonna 2015, mikä osoittaa työturvallisuuteen liittyvän yrityskulttuurimme tuomat edut. Kaiken tämän avulla pystymme jatkamaan kohti lopullista tavoitettamme: työtapaturmien poistamista kokonaan.

Etsi lähin yhteys