Tietoa meistä
Excellence 2020 logo

Strategia

Visiomme on selkeä: Kehittämällä osaamistamme tulemme vuoteen 2020 mennessä olemaan asiakkaidemme ja työntekijöidemme mielestä paras kaapeliyritys. Päästäksemme tavoitteeseen meidän tulee kehittää osaamistamme kaikessa, mitä teemme.

EXCELLENCE 2020 -strategiamme tavoite on kehittää osaamistamme asiakastyytyväisyyden, työntekijöiden sitouttamisen ja taloudellisen vakauden osa-alueilla.

EXCELLENCE 2020 -strategia otettiin käyttöön vuonna 2015 luonnollisena jatkumona vuonna 2013 aloitetulle kustannusten karsintaohjelma DRIVE:lle. EXCELLENCE 2020 keskittyy erityisesti kannattavuuden lisäämiseen ja tavoitellun kasvun saavuttamiseen.

The NKT Power House

EXCELLENCE 2020 toimii karttana NKT:n muutokseen ja koostuu useista osista ja aloitteista. Muutos kulkee nimellä NKT Power House.

NKT Power House -talomallin avulla kehitämme osaamistamme. Talon kivijalka muodostuu yrityksemme toiminnan tarkoituksesta, kun taas talon katto rakentuu visiostamme. Aivan perustusten päällä sijaitsevat yrityksemme arvot, pohjakerros. Talon toinen ja kolmas kerros ovat tapahtumien keskipisteessä. Täällä paneudumme menestyshaasteisiin ja teemme segmenttialoitteita.

Kaikki, mitä teemme, liittyy NKT Power House -malliin ja haluumme kehittää osaamistamme.

Visio: Yrityksemme suunta

Segmenttialoitteet: Toimintaamme ajavat strategiset projektit

Menestyshaasteet:  Organisaatioiden väliset kamppailut, jotka meidän on voitettava menestyäksemme

Arvot: Arvot ohjaavat toimintatapojamme ja luovat perustan kaikelle, mitä teemme

Toiminnan tarkoitus: NKT:n identiteetin ydin ja syy sille, että olemme olemassa

Strategiset tavoitteet

Jotta saavuttaisimme visiomme tulla asiakkaidemme ja työntekijöidemme mielestä parhaaksi kaapeliyritykseksi, seuraamme kolmea strategista tavoitetta:

Haluamme olla asiakkaidemme ykkösvaihtoehto

Pyrimme siihen, että olemme asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme ensimmäinen yritysvaihtoehto. Tähän tavoitteeseen pyrimme tarjoamalla kattavaa asiantuntemusta ja huippulaatuisia tuotteita sekä toimittamalla kokonaisratkaisuja ja tekemällä mahdollisimman tiivistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa. Käytämme Net Promotor Score -työkalua (NPS) asiakaskokemuksen mittaamiseen. Tavoitelukumme NPS:ssä on vähintään 50 vuoteen 2020 mennessä.

Haluamme, että meillä on alamme sitoutuneimmat työntekijät

Pyrimme olemaan alan parhaiden yritysten joukossa myös siinä, mitä tulee työntekijöiden sitouttamiseen. Tavoitteemme on, että työntekijöiden sitoutuneisuutta mittaava indeksiarvomme (Employee Engagement Index) olisi vuoteen 2020 mennessä yli 80, eli huomattavasti korkeampi kuin alan keskiarvo, n. 60.

Haluamme tulla taloudellisesti yhä vakaammaksi

On erittäin tärkeää kehittää pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitamme, jotta säilytämme asemamme alan johtajana. Meidän on myös kehitettävä jatkuvasti kannattavuuttamme, kuten olemmekin tehneet vuodesta 2013 lähtien. Pyrimme siihen, että vuoteen 2020 mennessä yritykseemme sidotun pääoman tuotto (RoCE) on 13 %.

vision

Visio

Selkeä ja kunnianhimoinen visiomme ohjaa meitä kohti parasta mahdollista laatua.

values

Arvot

Arvomme määrittävät, millä tavoin pyrimme tavoitteeseemme.

Etsi lähin yhteys